De Geschiedenis

Ons Genoegen ontstaat in 1901 uit een samengaan van twee Marsumer fanfarekorpsen, te weten Verdi en Onder Ons. Verdi opgericht door en voor de gegoede burgerij; Onder Ons, als reactie daarop, door en voor de zogenaamde arbeidersklasse.

In de eerste bestaansjaren van de vereniging staan respectievelijk de dirigenten Haitink, Frank en Draper op de bok. Er wordt direct stevig aangepakt. En niet verschijnen op een repetitie of uitvoering geeft een boete van vijfentwintig cent. Een aardig bedrag in die tijd. Dit alles zal er mee oorzaak van zijn geweest dat er in 1908 op het “muziekfeest” in Zuidlaren een eerste prijs wordt gehaald.

Concoursen en festivals. Zoals vele verenigingen verschijnt ook Ons Genoegen met grote regelmaat op deze evenementen. In die jaren is het gebruikelijk dat de verenigingen op verzoek van de provinciale muziekorganisatie de concoursen organiseren in eigen dorp of stad. In Marsum gebeurt dit voor het eerst in 1912. Bij aankomst van de korpsen “aan ’t station” gaat men al spelend in optocht naar het feestterrein. De feestcommissie verwelkomt ieder en er wordt feestwijn gedronken. Dan wordt gezamenlijk de Friesche Bondsmarsch gespeeld, waarna het concours kan beginnen.

Natuurlijk worden er ook plaatselijk concerten verzorgd. De eerste jaren in de uitspanning van moeke Verf en later in de bovenzaal van het tegenovergelegen café van Kuperus. Concerten, vaak met medewerking van de toneelvereniging, met stukken als “As de dochters oan ‘e man moatte”. Bij kaatspartijen verschijnt het korps ook. Soms zestien in het zomerseizoen.

Vanaf 1925, als roemruchte dirigenten als Bouke de Jong en Gosling Mol voor de directie-lessenaar komen, breekt er een tijd van grote bloei aan. Het korps speelt in de Superioriteits-afdeling van de Friesche Bond van Harmonie- en Fanfarekorpsen en behoort tot de vier beste fanfarekorpsen van de provincie. Het regent eerste prijzen en de strijd tussen de fanfares is fel. De drumband van de vereniging, in die jaren onder leiding van Pasveer, weet ook van wanten.

De oorlogsjaren worden muzikaal gezien min of meer in stilte doorgemaakt, om na de bevrijding in dezelfde stijl als voor de oorlog de draad weer op te pakken; concerten, concoursen en begeleiden van kaatspartijen onder leiding van dirigenten als Gerrit Heeringa,  Guus Tomey en de Marsumer dirigent Gerard van der Weerd.

Na enige jaren in rustiger vaarwater te hebben verkeerd, treedt begin negentiger jaren Nico Sieffers aan als dirigent. Het korps promoveert naar de afdeling Uitmuntendheid en zal daarin tot op de dag van vandaag op concoursen blijven deelnemen.

Onder leiding van Menno Haantjes en vervolgens Douwe Veenstra volgen er mooie, muzikaal stabiele jaren met prachtige concerten, zoals “Proms of the Night”, nog steeds begeleiding van de kaatspartij in Marsum (al meer dan honderd jaar), nieuwjaarsconcerten, openluchtconcerten (zoals bij het fraaie Poptaslot) en deelname aan concoursen en festivals.

Tegenwoordig staat Ons Genoegen onder leiding van Jorrit Laverman. Een enthousiaste en kundige dirigent, waarbij nieuwe wegen worden ingeslagen op het gebied van concerten. Theaterachtige concerten met film, zang en toneelspel. Een boeiend gebeuren!

Ons Genoegen en Marsum horen bij elkaar. Laat dit hopelijk nog de nodige jaren zo blijven.

De Dirigent

Dirigent Jorrit Laverman

Jorrit Laverman is dirigent van de fanfare en afkomstig uit een muzikaal gezin uit Weidum. Als slagwerker is hij op 10 jarige leeftijd begonnen bij de plaatselijke fanfare in Weidum. Halverwege zijn studie slagwerk aan het ARTez conservatorium in Zwolle maakte hij de overstap naar de studie HaFaBra-Directie en heeft deze succesvol afgesloten.

Jorrit maakt graag muzikale uitstapjes in verschillende theaterproducties, daarvoor maakt hij fantastische arrangementen. Daarbij blijft het niet altijd alleen bij de muziek: hij heeft ook ideeën over de rest van de invulling. Naast bijvoorbeeld het Iepenloftspul Jorwert maakt hij deze ook voor muziekvereniging Ons Genoegen.

Het Bestuur

Ruthger Zijlstra
Ruthger ZijlstraVoorzitter
Tjerk Beunder
Tjerk BeunderVice-voorzitter
Klasina Hellinga
Klasina HellingaSecretaris
Sietske Okkema
Sietske OkkemaPenningmeester
Wiekie Kolthof
Wiekie KolthofAlgemeen Bestuurslid