Geen optredens en repetities

De nodige inwoners van Marsum zullen tijdens de Kerstzangdienst het korps hebben gemist. Dat is niet zonder reden. De vereniging maakt moeilijke tijden door in verband met een teruglopend ledental. Iets wat langzamerhand bij de nodige (muziek)verenigingen een bekend verschijnsel is.

Daarom is besloten om op dit moment pas op de plaats te maken en in afwachting van komende ontwikkelingen even geen repetities te houden en dus ook geen optredens te verzorgen. Een verdrietige gang van zaken voor de leden, maar zeker ook voor het dorp. Voor dit moment willen wij het bij deze berichtgeving laten. Via deze weg zullen wij u in de komende tijd op de hoogte houden welke stappen er zullen worden gezet.

Namens het bestuur,

Ruthger Zijlstra

Volg jij ons al?

[ff id="1"]

Oud papier

Download hier de ophaaldata van het oud papier in Marsum.

Muziekles voor iedereen

Voor de muzieklessen werken wij samen met Bart van der Ploeg. Bart werd in 1992 geboren in Marsum en is sinds zijn negende al actief in de fanfare wereld. Van de bugel maakte hij de overstap naar euphonium en daarop is hij ook afgestudeerd op het conservatorium ARTez te Zwolle. De lessen worden middels Seewyn aangeboden.